Appletizer heeft 11 juni een uniek trendseminar georganiseerd met gastsprekers Els van Niekerk, Christine Boland en Lidewij Edelkoort. Met trots kijken wij terug naar deze dag. Deze inspirerende en geslaagde dag heeft plaats gevonden in het Compagnietheater in Amsterdam. Alle drie de sprekers hebben hun visie gedeeld en invloedrijke trends aangehaald voor A/W2020-2021.

Met trots kijken wij terug naar deze dag. Was jij er afgelopen dinsdag niet bij? We zijn alweer druk aan het plannen voor het komende trendevent!

Onze eerste spreekster, Els van Niekerk (trend forecast bureau Oltmans van Niekerk), opende de dag met haar presentatie FUTURE-PROOFING, ADAPTING TO A FOREVER CHANGING WORLD. Oltmans van Niekerk brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart, ter inspiratie voor bedrijven en om een toekomstbestendig strategie te kunnen ontwikkelen. Tijdens haar presentatie haalde zij de vier belangrijkste aanjagers aan voor verandering richting 2021. Het eerste thema dat zij presenteerde was The Commons, als antwoord op systematische economische, sociale en democratische veranderingen met de focus op de dingen die ons verbinden en waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Met Smart World liet zij zien hoe ontwikkelingen in technologie en wetenschap in staat zullen zijn om ons leven opnieuw vorm te geven en te verbeteren, veel van deze nieuwe technieken zullen de grens tussen natuur en technologie vervagen. Het thema Fantastical Futures ging over nieuwe werelden en de ongelimiteerde mogelijkheden van digitaal design en Calm down bevraagt onze moderne samenleving en de menselijke conditie. Hoe kunnen we in turbulente tijden toch sterk, geaard, flexibel en open zijn? 

De presentatie Future-proofing zoomde in van macro trends naar nieuwe product ontwikkeling, materialen en kleuren.

Na Els van Niekerk betrad Christine Boland het podium met haar presentatie BEING HUMAN. 

Trendanalist Christine Boland is in staat om uit een veelheid aan informatie relevante stromingen te destilleren. Van daaruit bepalen bedrijven hun beleid en worden producten en diensten gevormd. Haar werkwijze kenmerkt zich door een bijzondere,effectieve aanpak: van uitzoomen naar inzoomen. Door eerst uit te zoomen op macroniveau en vervolgens in te zoomen tot op productniveau en de winkelvloer. Door thema’s te clusteren brengt Christine een relevante samenhang in de thema’s aan. 

In haar presentatie besprak zij dat wanneer de grens tussen mens en technologie steeds verder vervaagt en spraak-gestuurde [emotional] artificial intelligence ons gaat vertellen hoe we ons voelen en wat we nodig hebben, wat onderscheidt de mens dan [nog] van machine? Wat maakt ons uniek? Wat geeft tegenwicht tegen té veel ‘online, digitaal, virtueel, algoritmen, robotisering en AI’? Die vraag staat centraal in deze even verwarrende als opwindende tijd van transformatie. Design language formuleert daar als eerste een antwoord op. Archetypisch menselijke eigenschappen worden ontleed, gekoesterd, uitvergroot, vermengd en opnieuw vormgegeven. Creatief, inventief, en mysterieus. In een vormentaal die afwisselend romantisch, poëtisch, bizar, rebels of provocerend is. Of een alchemie daarvan. En dan wordt het pas echt interessant. Want dat is precies de essentie van wat ons als mens uniek maakt. In haar presentatie- BEING HUMAN – kwamen al deze facetten samen in vijf heldere statements met elk een duidelijke onderliggende drijfveer.

Lidewij Edelkoort vulde het middagprogramma met haar inspirerende presentaties. 

Li Edelkoort is een gewaardeerd inspirator over de hele wereld en heeft de afgelopen decennia grote delen van de Nederlandse lifestyle-industrie weten aan te trekken naar haar seminars in Amsterdam. Ze staat bekend om haar verbazingwekkende beeldmateriaal en een fantastisch vermogen om altijd in de voorhoede te zijn van trends, kleuren en materialen. 

Met haar eerste presentatie BROWN AGE werd het belang van bruin toegelicht en is de quote: ‘Warmer then grey, better then black and stronger than white, these new tonalities express the need for nature and earth in a subliminal and abstract manner’, alles omvattend. Zij sprak over tendances en invloeden van deze stroming. Kleuren en kleurcombinaties werder daarbij uitgelicht. 

In het tweede deel van haar presentatie liet zij de ontwikkelingen binnen Casual Wear zien. Waar zij voorheen sprak over Sportswear, praat Li nu over Casual wear. Dit zegt zij er zelf over: “Tijden veranderen en dat geldt ook voor casualwear, activewear, werkkleding en alle andere uitingen van vrijetijdskleding. Voor het eerst in de modegeschiedenis gaan ze onderling en zelfs met de mode zelf op in het creëren van een nieuwe hybride categorie die ik nu recreatie noem. De term voelt nieuw en leuk omdat het zegt waar het allemaal over gaat; mensen nemen de tijd om te rusten en te herstellen, en kleding neemt de tijd om te evolueren, alles in het proces van herschapen. Illustreren hoe creativiteit ons zal helpen genieten van vrije tijd met onze hobby's, activiteiten en sport.“